Υπηρεσιες

Ατομικές Συνεδρίες Ενηλίκων κι Εφήβων

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Οι συνεδρίες διαρκούν πενήντα λεπτά και η συχνότητα είναι συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με το οποίο οι συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου επηρεάζονται από τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις και τις ερμηνείες για τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο (γνωσιακή αρχή). Επίσης, σημαντική είναι και η συμπεριφορά για τη διατήρηση ή αλλαγή της ψυχολογικής κατάστασης (συμπεριφοριστική αρχή).

Ένας από τους βασικούς άξονες των συνεδριών είναι ο εντοπισμός και η τροποποίηση των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς που κάνουν ένα άτομο να δυσφορεί σε προσωπικό επίπεδο ή να δυσλειτουργεί στις σχέσεις του. Στη θεραπεία εστιάζουμε στα παραπάνω μοτίβα, έτσι όπως παρουσιάζονται στο παρόν, συνδέοντάς τα παράλληλα με τις ακάλυπτες συναισθηματικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας.

Θεραπεία Ζεύγους

Εστιάζουμε στους γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που ενισχύουν τις προβληματικές πλευρές της σχέσης.

Στόχος είναι να τροποποιηθούν οι δυσπροσαρμοστικές αλληλεπιδράσεις του ζευγαριού μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και άλλων συμπεριφορικών τεχνικών.

Ψυχοθεραπεία μέσω Skype

Οι συνεδρίες μέσω Skype προτείνονται όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης δια ζώσης ψυχοθεραπείας. Μπορεί να προτιμηθεί όταν κάποιος αδυνατεί να μετακινηθεί, λόγω κινητικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας ή εάν διαμένει στην επαρχεία ή το εξωτερικό.

Επίσης, χρησιμοποιείται σε χρονικά διαστήματα που δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέλευσης στο γραφείο, προλαμβάνοντας πιθανή υποτροπή και επανεμφάνιση της πρότερης δυσφορικής κατάστασης.

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Η ψυχολογική αξιολόγηση διενεργείται σε περιπτώσεις, όπου κάποιος επιθυμεί να λάβει μία ολοκληρωμένη διαγνωστική εντύπωση μέσω της χορήγησης σταθμισμένων ερωτηματολογίων.